Mobiliari URBÀ

Els taulers reciclats de Plàstic Preciós es confeccionen amb garrafes i altres residus de polietilè, com taps, incloent-hi la possibilitat d'utilitzar el mateix residu del client. 

Triturats i transformats mitjançant calor i pressió, es converteixen en planxes per al nostre mobiliari urbà, destacant per la seva resistència a les inclemències del temps i a agents externs com el corcó i els tèrmits. 

Fàcil neteja de grafitis, sense necessitat de manteniment, i una vida útil que supera la fusta convencional, aportant durabilitat i versatilitat. 

Una elecció sostenible i compromesa amb la preservació del medi ambient.